img

Wiesław Kazimierz Pawlic
bilans@cuk-bilans.pl

tel. 601-730-220
Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 pok. 21
Biuro czynne 8:00 – 15:00

Centrum Usług Księgowych
Bilans
NIP:895-113-67-95
REGON: 021393084Płace kadry:

  • przestrzeganie formalnej zgodności dokumentów personalnych z przepisami polskimi,
  • przestrzeganie formalnej kompletności dokumentacji personalnej,
  • przekazywanie klientowi ważnych dat/ terminów wynikających z dokumentacji personalnej oraz terminów podatkowych,
  • sporządzanie listy płac zgodnie z informacją klienta,
  • przygotowanie przekazów bankowych na wynagrodzenia,
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT i PFRON, przygotowanie przekazów bankowych do ZUS i Urzędu Skarbowego,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-11,PIT-8B lub PIT-40)
  • prowadzenie akt personalnych, dokumentacji, sprawozdawczości i korespondencji personalnych itp.