img

Wiesław Kazimierz Pawlic
bilans@cuk-bilans.pl

tel. 601-730-220
Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 pok. 21
Biuro czynne 8:00 – 15:00

Centrum Usług Księgowych
Bilans
NIP:895-113-67-95
REGON: 021393084Księgi podatkowe:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • przygotowanie rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego,podatku od towarów i usług, innych
  • udzielanie konsultacji podatkowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli