img

Wiesław Kazimierz Pawlic
bilans@cuk-bilans.pl

tel. 601-730-220
Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 pok. 21
Biuro czynne 8:00 – 15:00

Centrum Usług Księgowych
Bilans
NIP:895-113-67-95
REGON: 021393084Księgi rachunkowe:

  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • przygotowanie rozliczeń podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, innych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla celów bilansowych i podatkowych
  • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych
  • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
  • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli